Missió, visió i valors

CR TEA CC, entitat sense ànim de lucre neix gràcies a la força d’una mare, presidenta d’una associació de pares amb nens amb TEA, per donar recursos i ajuts davant dels interrogants i preocupacions que pateixen els pares quan reben un diagnòstic de TEA; i a l’empenta d’una psicòloga que s’hi va unir i juntes van presentar el projecte a un concurs d’idees.

La nostra missió és proporcionar recursos i serveis  de qualitat per els nostres  infants per millorar la seva qualitat de vida, tant a nivell físic, com social i psicològic, així  també volem proporcionar eines i recursos útils per al seu entorn més pròxim (pares i escoles) i per a totes per totes les persones vinculades a l’univers TEA (professionals de la salut o altres àmbits, estudiants), perquè se sentin recolzats en la seva tasca i la puguin desenvolupar amb la màxima eficàcia possible.

Per últim, volem conscienciar les persones de l’existència d’aquest trastorn i promocionar la participació d’aquestes com a voluntariat, així com fer-nos presents i participar de les activitats de la comunitat i de la ciutadania en general, per fomentar  l’apropament entre l’entitat i la comunitat.

  • Desenvolupar projectes de Teaming gràcies a la col·laboració de grans empreses.
  • Augmentar la visibilitat fent-nos presents a les xarxes socials, com també amb la posta en escena d’aquesta web, com a gestora de contingut i espai de comunitat de pràctiques.
  • Respecte a la diversitat: “tots som iguals, tots som diferents”.
  • Inclusió social.
  • Potenciació de l’autonomia personal.
  • Millora contínua com a procés intern a l’organització.